ARBO

Voor arbodienstverlening heeft EMC een uniek concept ontwikkeld. Voor de invulling van de dienstverlening zijn een detacheringmodel en cafetariamodel uitgewerkt waarin normeringen zijn vastgelegd voor de activiteiten van de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Naast een flexibele invulling van de arbodienstverlening staat de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Demedicalisering en de eigen regievoering zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Het concept leidt tot belangrijke besparingen.

 

De kwaliteit van de dienstverlening wordt bewaakt aan de hand van service level agreements (SLA's). EMC ondersteunt bij de juiste keuze van de arbodienst en bij de invulling van de dienstverlening.