PERSONENVERVOER

Aan het vervoer van medewerkers worden steeds hogere eisen gesteld. Belangrijke aspecten hiervan zijn milieu, duurzaamheid, kwaliteit van de dienstverlening en beheersbaarheid van de kosten. Deze gecombineerde eisen vragen om een betrouwbare vervoerder die effectief en efficiënt de dienstverlening uitvoert.

 

EMC heeft veel ervaring op het gebied van aanbesteden van personenvervoer, waardoor substantiële besparingen worden gerealiseerd.