GAS

Bij de inkoop van gas is een aantal factoren van belang en bestaat de leveringsprijs uit veel componenten die dagelijks variëren. Zoals de prijsontwikkeling van ruwe olie, de verhouding euro/ dollar, weersinvloeden, elektriciteitsproductie met gascentrales, vraag en aanbod en de geopolitieke omstandigheden.

 

EMC heeft voor de inkoop van gas een strategie ontwikkeld waarmee risico's worden beperkt. Er wordt gezorgd voor de uitvoering van het totale project, van inventarisatie tot en met het opstellen en het beheren van de overeenkomst.

 

EMC verzorgt of begeleidt jaarlijks voor circa 200 organisaties de inkoop van gas. In de meeste gevallen wordt er collectief ingekocht, wat extra voordelen biedt.

 

Op de Nederlandse gasmarkt is een keten van spelers actief.

  • De gasproducenten;
  • Gas Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk gastransportnet;
  • Regionale netbeheerders van de regionale distributienetten;
  • De leveranciers van gas;
  • De Energiekamer, toezichthouder op (o.a.) de gasmarkt.

 

Gas voor de Nederlandse markt wordt op de virtuele marktplaats Title Transfer Facility (TTF) via de beurs ENDEX verhandeld. Daarnaast kopen leveranciers gas in bij GasTerra.

 

Voor actuele informatie over de markt- en prijsontwikkelingen neemt u contact op met EMC.