ELEKTRICITEIT

De inkoop van elektriciteit is complex. De totstandkoming van de leveringsprijs is het gevolg van veel componenten die dagelijks variëren. Zoals de prijsontwikkeling van grond- en brandstoffen (ruwe olie, kolen, gas e.d.), de verhouding euro/dollar, weersinvloeden, de CO2-handel, vraag en aanbod en de geopolitieke omstandigheden.

 

EMC heeft voor de inkoop van elektriciteit een strategie ontwikkeld waarbij risico's worden beperkt en een scherpe prijs wordt vastgelegd. Er wordt gezorgd voor de uitvoering van het totale project, van inventarisatie tot en met het opstellen en het beheren van de overeenkomst.

 

EMC verzorgt of begeleidt jaarlijks voor circa 200 organisaties de inkoop van elektriciteit. In de meeste gevallen wordt er collectief ingekocht, wat extra voordelen biedt.

 

Op de Nederlandse elektriciteitsmarkt is een keten van spelers actief.

  • De producenten van elektriciteit
  • TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet
  • Regionale netbeheerders van de regionale hoogspannings(distributie)netten
  • De programmaverantwoordelijke, die de elektriciteit inkoopt voor de leverancier
  • De leveranciers van elektriciteit
  • De Energiekamer, toezichthouder op (o.a.) de elektriciteitsmarkt

 

Elektriciteit voor de Nederlandse markt wordt op de APX-ENDEX beurs verhandeld.

Voor actuele informatie over de markt- en prijsontwikkelingen kunt u contact opnemen met EMC.