EUROPEES AANBESTEDEN

Europees aanbesteden is een gereguleerde verplichting voor (semi-)overheden (ministeries, provincies en gemeenten en een aantal publiekrechtelijke organisaties). Als een van deze overheidsinstellingen een opdracht uitschrijft die het drempelbedrag overschrijdt, dan is Europees aanbesteden verplicht.

 

Het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) en de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) zijn op 1 april 2013 vervangen door de Aanbestedingswet 2012.

 

In deze wet zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen opgenomen. Europees aanbesteden is een omvangrijke gereguleerde procedure waarbij de juridische context van groot belang is. Gedegen kennis van de producten en diensten is noodzakelijk om de aanbesteding uit te voeren. Dit vraagt om expertise en een professionele aanpak. EMC heeft ruime ervaring op het gebied van Europees aanbesteden.