COLLECTIEVE INKOOP

Inkoopvolumes zijn van belang bij het tot stand brengen van de laagste prijs en het vastleggen van kwalitatieve voorwaarden. EMC combineert de kracht van bundeling van de inkoopvolumes met innovatieve- en tactische oplossingen, waardoor aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.

 

EMC beschikt over alle benodigde expertise voor de begeleiding en uitvoering van inkoopprojecten en inkoopvraagstukken, op het gebied van facilitaire kostenstructuren. Onze opdrachtgevers zijn brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden, private organisaties en de gemeenten, zoals de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

 

Een onderzoek of project wordt samen met de opdrachtgever gedefinieerd en gefaseerd uitgevoerd. Aan de hand van rapportages en besprekingen worden de voortgang en de behaalde resultaten gecommuniceerd.